Welkom bij Kindteam Heerenveen

Wie zijn wij ?

Wij zijn een enthousiast team voor kinderen die net even wat meer nodig hebben. Denk hierbij aan vragen op het gebied van motoriek, taal en spraak, sociaal-emotioneel, voeding en opvoeding. Ons multidisciplinair team bestaat uit een logopedist, ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut en een orthopedagoog/ GZ-psycholoog, allemaal gespecialiseerd in kinderen.

Wat doen wij ?

Een observatie door ons heeft meerwaarde als u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw kind die niet onder één noemer te vatten zijn. Aansluitend aan de observatie bespreken we onze adviezen en mogelijke vervolgstappen. U kunt hierbij denken aan behandeling door een of meerdere van onze teamleden of doorverwijzing naar een externe organisatie.

Werkwijze en kosten

Afhankelijk van de hulpvraag wordt uw kind geobserveerd door een combinatie van medewerkers van onze verschillende disciplines. Na afloop bespreken direct onze adviezen en mogelijke vervolgstappen.

Door de onderlinge samenwerking zijn alle combinaties van de verschillende disciplines mogelijk.


De observatie valt in de meeste gevallen onder vergoede zorg.

Meer informatie

Wanneer u denkt dat we uw kind met ons team verder kunnen helpen, neem dan contact op met een van ons of via het contactformulier.


Voor meer informatie over wie wij zijn verwijzen we u naar de websites van onze organisaties

Contactformulier

Klik hier om het contactformulier te openen

Karin Murk

06-25077038

Sjoukje de Vries

06-41654736

Aafke Hoekstra

Margreet van Eeken 050-3185142

Karen Hartlief

06-20485050

Carin Pool

06-42588464